Na podstawie komunikatu aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego, składanie zapisów na akcje Red Carpet Media Group S.A. w publicznej ofercie zostało przedłużone do 12 lutego 2021 r.

Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.

Więcej


INFORMACJE O RYZYKACH

Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale I Memorandum Informacyjnego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Akcji Serii B, dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta http://www.red-carpet.pl oraz http://www.pcdm.pl. Podstawowymi czynnikami ryzyka akcji są m.in.: ryzyko płynności, ryzyka koniunkturalne, ryzyko konkurencji, ryzyko konsolidacji, ryzyko behawioralne, ryzyko regulacji prawnych.

Niniejszy materiał i dane przedstawione na stronie emisji pochodzą od Emitenta i mają charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji oraz za szkody poniesione na skutek decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Dom Maklerski podkreśla, że inwestując w akcje Inwestor powinien zachować dywersyfikację swoich środków (tj. nie inwestować całości posiadanych środków w akcje jednego podmiotu), ponieważ inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie (Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) i na jej zlecenie. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Memorandum informacyjnym, są zamieszczone w Memorandum (w rozdziale „Czynniki ryzyka”).

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: http://www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.