Wystartowała tegoroczna promocja dla wszystkich członków SII, którzy nie mieli i nie mają rachunku maklerskiego w NS. Wystarczy założyć rachunek maklerski lub rachunek IKE IKZE, by korzystać z obniżonych stawek prowizji np. 0,19% min 5 zł na akcjach - od zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu transakcyjnego czy aplikacji mobilnej NS Mobile.

Szczegóły i Regulamin promocji znajdują się tutaj.

Oferta promocyjna dla członków SII obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.


Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”). Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Zasady promocji dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na: www.noblesecurities.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | Rachunek maklerski | Dokumenty | Regulaminy. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.