Spółki wytypowane przez eksperta Noble Securities Sobiesława Kozłowskiego do Portfela Dywidendowego „Parkietu” w IV kwartale 2020 roku, dały zarobić prawie 26%*. Noble Securities wiedzie prym również w podsumowaniu rocznym - skumulowana, roczna stopa zwrotu z inwestycji przekroczyła 90%*.

Czy w 2021 r. w segmencie małych i średnich firm są jeszcze okazje inwestycyjne,…?” to i inne pytania do Sobiesława Kozłowskiego na parkiet.com. Zapraszamy do lektury.

 

Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wydanie 5 (9-10 stycznia 2021 r.) parkiet.com


* Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityka NS w Portfelu Dywidendowym "Parkietu" nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.