Nasz ekspert, Sobiesław Kozłowski, wykazał się bardzo dobrym wyczuciem rynku typując walory również do Portfela Inwestycyjnego "Parkietu". Osiągnął on wynik 53%*, który okazał się być najlepszym wynikiem osiągniętym w 2020 r. co zagwarantowało mu I miejsce w zestawieniu. 

 Serdecznie gratulujemy Sobiesławowi tego osiągnięcia, tym bardziej, iż dołączył on do rywalizacji dopiero w kwietniu 2020 r. - kilka miesięcy później niż jego rywale.

 

Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wydanie 4 (8 stycznia 2020 r.) parkiet.com


* Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityka NS w Portfelu Inwestycyjnym "Parkietu" w 2020 roku nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora.