Portfel fundamentalny „Parkietu” opracowany przez zespół ekspertów Noble Securities S.A. w 2020 r. osiągnął ponad 128%* zwrotu z inwestycji. Wynik ten uplasował go na III miejscu w zestawieniu za 2020 rok. 

Bezkonkurencyjny jednak okazał się grudniowy wynik naszych ekspertów, którzy osiągnęli 17,8%* stopę zwrotu. Był to najlepszy wynik w grudniowym zestawieniu portfeli fundamentalnych.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, wydanie 3 (7 stycznia 2021 r.); parkiet.com


* Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityków NS w Portfelu fundamentalnym "Parkietu" w 2020 roku nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora.