Gratulujemy ekspertom Noble Securities S.A. Opracowany przez nich portfel fundamentalny w listopadzie osiągnął ponad 14%* zysku. Wynik ten uplasował ich na II miejscu w zestawieniu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.

źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, wydanie 278 (3 grudnia 2020 r.); parkiet.com 


*Hipotetyczna stopa zwrotu, wynik portfela fundamentalnego nie wiąże się z konkretnymi decyzjami inwestycyjnymi i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A.