CANAL+ Polska S.A. ("Spółka") jest nadawcą kanałów telewizyjnych segmentu premium obsługującym około 2,7 milionów klientów (dane na dzień 30 czerwca 2020 r.). Przedmiotem oferty publicznej akcji Spółki („Oferta”) przeprowadzanej na terytorium Polski jest do 21.617.600 istniejących akcji zwykłych serii B Spółki („Akcje Oferowane”). Zapisy na Akcje Oferowane Spółki od inwestorów indywidualnych potrwają do 9 listopada br. do godziny 23:59. Cena maksymalna za jedną Akcję Oferowaną została ustalona na poziomie 60 zł. Minimalny zapis to 100 Akcji. 

 

Prowizja maklerska pobierana przez Noble Securities S.A. za zakup Akcji Oferowanych Ofercie wynosi 0,17% min 5 zł. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi za pośrednictwem systemu GPW, dlatego każdy inwestor indywidualny chcący złożyć zapis na Akcje Oferowane w Ofercie musi posiadać rachunek maklerski. Rachunek maklerski w Noble Securities S.A. można założyć całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera. Otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego Premium jest bezpłatne.

 

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki CANAL+ Polska S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 listopada 2020 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym przygotowanym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki w Polsce, zawierającym informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: https://corporate.pl.canalplus.com. Prospekt jest udostępniony również, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (www.santander.pl/inwestor). Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) i na jej zlecenie. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”).

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.