Gratulujemy ekspertom Noble Securities S.A. Opracowany przez nich portfel fundamentalny, po ośmiu miesiącach rywalizacji, zwiększył wartość o 106%*. Wynik ten uplasował ich na III miejscu w zestawieniu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.

 

źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, wydanie 201 (3 września 2020 r.); parkiet.com


*Hipotetyczna stopa zwrotu, wynik portfela fundamentalnego nie wiąże się z konkretnymi decyzjami inwestycyjnymi i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A.