W lipcu techniczny portfel Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet zarobił 22%, podczas gdy WIG wzrósł tylko o 1,8%. Po raz szósty w tym roku analitycy pokonali szeroki rynek. Efekt jest taki, że skumulowana stopa zwrotu portfela jest o 88,5 pkt proc. wyższa od tegorocznego dorobku szerokiego rynku. Jedna spółka w lipcowym zestawieniu przyniosła ponad 150 %* zysku. Spółkę tę wytypował nasz ekspert Sobiesław Kozłowski. To najlepszy wynik w historii tej rywalizacji.

Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, wydanie nr 176 (4 sierpnia 2020 r.); parkiet.com

 


*Hipotetyczna stopa zwrotu, wynik portfela technicznego nie wiąże się z konkretnymi decyzjami inwestycyjnymi i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie wydanych przez NS rekomendacji.