Eksperci Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities S.A (NS) w gronie najlepszych. Zysk jaki wypracowali na portfelu fundamentalnym przygotowanym przez gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet osiągnął w czerwcu 23%*. Wynik ten uplasował ich na III miejscu w zestawieniu.

Po sześciu miesiącach rywalizacji wynik portfela zwiększył się o 62,6%*, podczas gdy indeks WIG stracił w tym czasie ponad 14%. 

Dzięki swoim typowaniom eksperci Noble Securities S.A. osiągnęli jedną z najwyższych stóp zwrotu.

źródło: www.parkiet.com


*Hipotetyczna stopa zwrotu, wynik portfela fundamentalnego nie wiąże się z konkretnymi decyzjami inwestycyjnymi i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie wydanych przez NS rekomendacji.