W maju koniunktura na warszawskim parkiecie była łaskawa dla posiadaczy akcji. Znalazło to odzwierciedlenie w pozytywnych wynikach portfeli fundamentalnych tworzonych przez ekspertów biorących udział w rywalizacji gazety Parkiet. 

Miło nam poinformować, iż majowy portfel fundamentalny opracowany przez ekspertów Noble Securities osiągnął 17,3%* zysku. Wynik ten uplasował ich na II miejscu w zestawieniu.

Po pięciu miesiącach tegorocznej rywalizacji z rynkiem, eksperci Noble Securities osiągnęli ponad 32%* stopę zwrotu. To wynik wyraźnie lepszy od indeksu WIG, który w tym samym czasie zniżkował o 16,8%.

Jakie spółki wejdą w skład czerwcowego portfela? Zapraszamy do lektury artykułu Jacka Mysiora pt. „W czerwcu znalazło się też miejsce dla dużych spółek”.

 

Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, wydanie nr 126 (03.06.2020 r.)

 


*Hipotetyczna stopa zwrotu, wynik portfela fundamentalnego nie wiąże się z konkretnymi decyzjami inwestycyjnymi i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie wydanych przez NS rekomendacji.