W dniu 14 maja 2020 r. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. została zorganizowana pierwsza w historii aukcja sprzedaży pszenicy na rynku giełdowym w Polsce. W ramach aukcji w ofercie znalazło się do sprzedaży 250 ton pszenicy klasy B (tzw. pszenica konsumpcyjna). Aukcja została zorganizowana przez Towarową Giełdę Energii S.A. na wniosek domu maklerskiego Noble Securities S.A.

W wyniku przeprowadzonej aukcji doszło do zawarcia transakcji na łączną ilość 250 ton pszenicy. Była to pierwsza sprzedaż pszenicy w obrocie giełdowym w ramach uruchomionego w marcu 2020 roku Rynku Towarów Rolno-Spożywczych - mówi Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A. Szczególnie cieszy nas fakt, że transakcja, która zapoczątkowała handel na Platformie Żywnościowej, była zainicjowana przez Noble Securities S.A. Liczymy, że w niedługim czasie będzie więcej takich transakcji. Obecnie trwający program pilotażowy umożliwił organizację aukcji, której warunkiem jest zapewnienie wolumenu co najmniej 250 ton pszenicy. Wyniki pilotażu wskażą, na jaką ofertę jest faktyczne zapotrzebowanie oraz jaki jest preferowany model rynku  – dodaje Iwona Ustach.

Dom maklerski Noble Securities S.A. od 2005 roku reprezentuje klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A., umożliwiając im dostęp do rynku praw majątkowych oraz rynku hurtowego energii elektrycznej i gazu ziemnego. Z końcem kwietnia 2020 roku katalog usług Noble Securities S.A. został poszerzony o usługi na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych.  

Uzupełniając ofertę świadczonych przez Noble Securities S.A. usług o Rynek Towarów Rolno-Spożywczych, kierowaliśmy się przeświadczeniem, że rolnictwo jest ważnym segmentem naszej gospodarki i powinniśmy umożliwić wszystkim uczestnikom tego rynku bezpieczne zawieranie transakcji kupna i sprzedaży towarów. Taką możliwość daje właśnie Platforma Żywnościowa – mówi Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

Rynek Towarów Rolno-Spożywczych przeznaczony jest do prowadzenia obrotu wybranymi towarami rolnymi oraz spożywczymi spełniającymi określone przez Towarową Giełdę Energii S.A standardy. Obecnie umożliwia obrót pszenicą konsumpcyjną, a w planach jest rozszerzenie oferty o rzepak, koncentrat jabłkowy, cukier i mleko w proszku. Noble Securities S.A. jest jednym z trzech domów maklerskich działających na tym nowym rynku.