Miło nam poinformować, iż dom maklerski Noble Securities S.A. do katalogu świadczonych przez siebie usług, dołączył usługi maklerskie na uruchomionym przez Towarową Giełdę Energii S.A. Rynku Towarów Rolno - Spożywczych. 

Informacje o usłudze