Dziś, 27 kwietnia wystartowała promocja dla nowych klientów Noble Securities "Sprawdź NaS". 

Promocja polega na pobieraniu przez NS obniżonej stawki prowizji od zrealizowanych zleceń na akcjach.

Prowizję w wysokości 0,38% min. 5 zł zapłaci klient od zrealizowanego zlecenia - złożonego osobiście bądź telefonicznie, a 0,17% min. 5 zł, od zlecenia złożonego przez internet. Dodatkowo klient, który przetransferuje do NS swoje aktywa z innego biura czy domu maklerskiego otrzyma zwrot do 100 % poniesionych kosztów transferu. 

Osoba chcąca przystąpić do promocji powinna: 

  • otworzyć rachunek maklerski w NS w terminie od 27 kwietnia do 30 września 2020 r. oraz
  • złożyć oświadczenie o przystąpieniu do promocji.

Promocja potrwa do 31 grudnia 2020 r. Nowi klienci mogą przystąpić do niej do 30 września 2020 r. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i regulaminem promocji.

Szczegóły i regulamin promocji


Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny Noble Securities S.A. ("NS") i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce O Nas I Regulacje I Rachunek Maklerski. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Promocji: noblesecurities.pl/lp2/sprawdz-nas . Inwestowanie na rynku kapitałowym jest ryzykowne. Materiał jest chroniony prawem autorskim. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.