W dniu 22 stycznia 2020 r. rozpoczyna się skup akcji własnych MCI Capital S.A., na który Spółka planuje przeznaczyć do ok. 20 mln. zł. Cena ustalona przez Zarząd Spółki została określona na poziomie 11,00 zł  za jedną akcję. Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 1.818.181 akcji Spółki. Oferty sprzedaży można składać w Oddziałach domu maklerskiego Noble Securities S.A. do 5 lutego 2020 r., do godz. 16.00.