Od dnia 30 września 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostępne będą nowe kontrakty terminowe na Indeksy.

Indeksy te grupują spółki z wybranych branż, jednolitych ze względu na specyfikę prowadzonej działalności:

• WIG-Games , który jest indeksem producentów i wydawców gier komputerowych.

• WIG.MS-FIN, indeks obejmujący bankowość, ubezpieczenia, rynek kapitałowy i wierzytelności.

• WIG.MS-PET -  w skład tego indeksu wchodzą spółki z branż obejmujących paliwa, gaz i chemię.

• WIG.MS-BAS – indeks makrosektorowy obejmujący spółki górnicze, energetyczne i surowcowe. 

 

Szczegółowe informacje na temat nowych kontraktów dostępne są na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: makroindeksy.pl.