Portfel fundamentalny opracowany przez ekspertów Noble Securities po raz kolejny znalazł się na I miejscu w zestawieniu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet ze stopą zwrotu blisko 38%*, wygenerowaną w okresie od stycznia do lipca br.

Mimo zmiennej koniunktury rynkowej lipiec okazał się stosunkowo udany dla większości uczestników rywalizacji portfeli fundamentalnych. Mimo tego, że stopy zwrotu były mniej efektowne niż w poprzednich miesiącach to większość biur była górą w rywalizacji z rynkiem.

Jakie spółki eksperci typują na sierpień? Czytaj w materiale Jacka Mysiora pt. "Duże spółki w odstawce, eksperci szukają okazji na szerokim rynku".

Źródło: parkiet.com

 

*Hipotetyczna stopa zwrotu, wynik portfela fundamentalnego nie wiąże się z konkretnymi decyzjami inwestycyjnymi i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie wydanych przez NS rekomendacji.