W dniu 17 lipca 2019 r. rozpoczął się skup akcji własnych MCI Capital S.A. , na który Spółka planuje przeznaczyć do 30 mln. zł. 

Cena ustalona przez Zarząd Spółki została określona na poziomie 10,00 zł  za jedną akcję. Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 3.000.000 akcji Spółki. Oferty sprzedaży można składać w Oddziałach domu maklerskiego Noble Securities S.A. do 30 lipca 2019 r., do godz. 16.00.

Lista Oddziałów Noble Securities S.A.