W czerwcu wszystkie portfele fundamentalne w zestawieniu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet przyniosły dodatnią stopę zwrotu i prawie wszystkie pokonały szeroki rynek.

Indeks WIG, który go reprezentuje wzrósł w tym czasie o 3,9%, a średnia stopa zwrotu z siedmiu portfeli wyniosła 6,4%. Najlepsi okazali się eksperci TMS Brokers, którzy wypracowali zysk w wysokości 9,6%. Na drugim miejscu uplasował się portfel ekspertów Noble Securities z wynikiem 7,6%. 

Natomiast po sześciu miesiącach rywalizacji portfel fundamentalny opracowany przez ekspertów Noble Securities osiągnął 30,3% stopy zwrotu. Wynik ten plasuje Noble Securities na I miejscu w zestawieniu.

 

 

 

 Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów PARKIET; wydanie 4 lipca 2019 r.

Artykuł pt.: „12 nowych spółek na lipiec. Bankom już dziękujemy” czytaj również na parkiet.com

Hipotetyczna stopa zwrotu, wynik portfela fundamentalnego nie wiąże się z konkretnymi decyzjami inwestycyjnymi i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie wydanych przez NS rekomendacji.