W związku z ofertą obligacji serii PPN spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Obligacje", "Spółka") zawiadamiamy o opublikowaniu przez Spółkę Informacji o wystąpieniu Dnia Przekroczenia Zapisów, skróceniu okresu przyjmowania zapisów oraz zmianie terminu przydziału Obligacji Serii PPN (Raport 12/2019).

Zapisy złożone w dniach 13 -14 marca 2019 r. zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Przydział zostanie dokonany w dniu 15 marca 2019 r.