Portfel fundamentalny, zarządzany przez analityków Noble Securities okazał się najbardziej zyskowny i zakończył luty z 6,8% stopą zwrotu. 

Zostawiając w tyle DM TMS Brokers i DM BDM, które zwiększyły stan posiadania odpowiednio o 6,5 i 3,3 proc. Pozostali uczestnicy musieli się zadowolić skromniejszym zyskiem.

Pozytywne przełożenie na stopy zwrotu miała duża ekspozycja na segment średnich i małych spółek, których akcje drożały. Uśredniona stopa zwrotu z wszystkich sześciu portfeli była w lutym 3,9 proc. na plusie, podczas gdy indeks szerokiego rynku spadł o 0,8 proc. 

Po dwóch miesiącach tegorocznej rywalizacji z rynkiem analitycy Noble Securities utrzymują pozycję lidera z 18% stopą zwrotu.

Czytaj więcej: Portfel Fundamentalny Parkietu..

Źródło Parkiet.com