Noble Securities S.A. Partnerem projektu edukacyjnego „Letnia Szkoła Giełdowa”, organizowanego wspólnie przez Fundację GPW oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

„Letnia Szkoła Giełdowa” to cykl 10 spotkań on-line prowadzonych przez ekspertów rynku kapitałowego, których celem jest przybliżenie tematyki związanej z instrumentami finansowymi, a także podzielenie się swoim doświadczeniem oraz wiedzą na temat inwestowania na giełdzie. 

Spotkania on-line w ramach Letniej Szkoły Giełdowej dedykowane są osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę na giełdzie. Spotkania są bezpłatne.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line, które poprowadzą eksperci naszego domu maklerskiego.


1 sierpnia 2018 r., godz. 14.00

Podstawy inwestowania w obligacje

Prowadzący: Tomasz Krzyk, Dyrektor Biura Analiz Papierów Dłużnych

 • Rodzaje obligacji dostępnych na rynku.
 • Możliwości inwestowania w obligacje na rynku Catalyst.
 • Wycena obligacji kuponowej - kalkulator Catalyst.
 • Zlecenie maklerskie kupna obligacji.
 • Aspekty podatkowe i ryzyko inwestycyjne.

Weź udział


8 sierpnia 2018 r., godz. 14.00

Praktyczne aspekty analizy sprawozdań finansowych

Prowadzący: Michał Szmal, Analityk Biura Analiz Papierów Dłużnych

 • Gdzie szukać danych finansowych o spółce?
 • Budowa sprawozdania finansowego i jego najważniejsze elementy.
 • Podstawowe narzędzia analizy sprawozdania finansowego.
 • Analiza finansowa kluczem do wyboru stabilnej fundamentalnie spółki.
 • Case study na przykładzie spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Weź udział


5 września 2018 r., godz. 14.00

IKE/IKZE/ PPK/długoterminowe inwestowanie dywidendowe - dlaczego już dziś warto pomyśleć o przyszłej emeryturze?

Prowadzący: Maciej Muchowicz, CFA

 • Zasady działania III filara emerytalnego.
 • PPK - główne założenia programu, co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do programu?
 • Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE.
 • Korzyści związane z inwestowaniem na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE.
 • Czy budowanie oszczędności emerytalnych warto uzupełnić o samodzielnie inwestowanie długoterminowe w spółki dywidendowe?

Weź udział

 

Prelegenci:

 


Tomasz KrzykTomasz Krzyk - Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Dyrektor Biura Analiz Papierów Dłużnych w domu maklerskim Noble Securities S.A. Zajmuje się analizą kredytową spółek zainteresowanych emisją obligacji, w tym przygotowywaniem modeli przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstw oraz ustalaniem podstawowych parametrów emisji obligacji w oparciu o profile ryzyka emitentów.


 

 

 

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny Noble Securities S.A. ("NS") i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument dostępne są na stronach internetowych: www.noblesecurities.pl lub www.noblemarkets.pl lub www.nsforex.pl. Inwestowanie na rynku kapitałowym jest ryzykowne. Materiał jest chroniony prawem autorskim. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.