Noble Securities S.A. otrzymał nagrodę Towarowej Giełdy Energii S.A. za rok 2017. 

  • Towarowa Giełda Energii S.A. przyznała Noble Securities S.A. nagrodę Platynowego Megawata  dla domu maklerskiego za największą aktywność na rynkach praw majątkowych. 

Dnia 19 kwietnia br. odbyło się Podsumowanie Roku Giełdowego 2017, organizowanego przez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A., odebrała z rąk Piotra Zawistowskiego, Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., nagrodę Platynowego Megawata za największą aktywność na rynkach majątkowych w 2017 roku. 

Nagroda przyznana nam przez Towarową Giełdę Energii jest dla nas dużym wyróżnieniem. Cieszę się, że zostaliśmy docenieni za nasz wkład oraz aktywność w obszarze rynków towarowych. Potwierdza ona duże zaufanie, którym jesteśmy obdarzani przez naszych klientów i partnerów, których wspieramy w osiąganiu przez nich przewag konkurencyjnych. Wierzę, że nasza aktywność oraz nasze osiągnięcia przyczynią się do dalszego rozwoju rynków obrotu nośnikami energii i towarów z nimi powiązanymi – poinformowała Iwona Ustach.

 Noble Securities S.A. jest wiodącym uczestnikiem rynków organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Od 2005 roku prowadzi kompleksową obsługę w zakresie zawierania transakcji i reprezentowania klientów w relacjach z TGE oraz IRGIT.