Czekając na decyzję to promocja skierowana do nowych i obecnych Klientów Noble Securities S.A. Do promocji można przystąpić od 1 do 27 kwietnia 2018 roku. Środki pieniężne, znajdujące się na rachunku inwestycyjnym zostaną oprocentowane 1,5%, w skali roku i niezależnie od dnia przystąpienia, będą naliczane od pierwszego dnia obowiązywania promocji do ostatniego dnia jej trwania. 

 Aby przystąpić do promocji należy spełnić następujące warunki: 
 Posiadać rachunek inwestycyjny w Noble Securities S.A. 
 Złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie przystąpienia do promocji u doradcy Noble Securities S.A., które stanowi załącznik do Regulaminu promocji.
 Posiadać na rachunku inwestycyjnym min. 10 000 zł.
 Zakupić papiery wartościowe na rynku GPW lub nabyć kontrakty terminowe na rynku GPW lub
 Dokonać zapisu w ramach oferty lub zakupić obligacje lub certyfikaty inwestycyjne na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem Noble Securities S.A.

 

Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Noble Securities S.A., zapoznaj się ze szczegółami oferty dostępnej na stronie internetowej Noble Securities S.A., a następnie złóż wniosek o otwarcie rachunku inwestycyjnego. 

Rachunek założyć można: 
 osobiście w jednym z 17 Punktów Obsługi Klienta – lista oddziałów
 przez Internet – załóż rachunek maklerski

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w Punktach Obsługi Klienta lub za pomocą formularza kontaktowego.

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady promocji "Czekając na decyzję" znajdują się w Regulaminie, który dostępny jest na: www.noblesecurities.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.