Uruchomiliśmy dla Państwa kolejną, czerwcową edycję promocji, do której przystąpić można od 1 do 30 czerwca br. Środki pieniężne, znajdujące się na rachunku maklerskim zostaną oprocentowane 1,7%, w skali roku i naliczane będą każdego dnia od momentu przystąpienia do promocji i posiadania 10 000 zł, do dnia przydziału lub rozliczenia nabycia obligacji, jednak nie później, niż do ostatniego dnia kolejnego miesiąca od przystąpienia obecnych klientów do promocji. Warto zaznaczyć, że oprocentowaniu podlegają tylko te środki, za które faktycznie, w trakcie trwania promocji, zostały nabyte obligacje. Dodatkowo informujemy, że do udziału w promocji uprawniona jest każda osoba fizyczna, z wyjątkiem osób, którym ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku wypłacane są odsetki z innego niż niniejsza Promocja tytułu. 

Jednocześnie informujemy, że nowi klienci, którzy do 30 czerwca br. założą rachunek maklerski i przystąpią do promocji, będą mogli skorzystać z dodatkowych korzyści, dzięki którym środki, przeznaczone na zakup obligacji będą pracować o jeden miesiąc dłużej.

Warunkiem przystąpienia do promocji jest posiadanie rachunku maklerskiego w Noble Securities S.A. Rachunek założyć można:
• osobiście w jednym z 17 Punktów Obsługi Klienta – lista oddziałów,
• przez Internet – załóż rachunek maklerski.

Dodatkowo, aby skorzystać z promocji, należy:
• posiadać środki pieniężne na rachunku maklerskim objętym promocją, w kwocie minimalnej 10 000 zł,
• złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie przystąpienia do promocji dla obecnych Klientów lub oświadczenie przystąpienia do promocji dla nowych Klientów u doradcy Noble Securities S.A., które stanowi załącznik do Regulaminu dla obecnych Klientów i Regulaminu dla nowych Klientów.
• dokonać zapisu na obligacje lub złożyć zlecenie nabycia obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem Noble Securities S.A.

Założenie i prowadzenie rachunku maklerskiego w Noble Securities S.A. jest bezpłatne. Oferujemy dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych oraz atrakcyjne warunki inwestowania. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem Noble Securities S.A., zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, dostępnej na stronie https://noblesecurities.pl/dom-maklerski/rachunek-maklerski, a następnie złożenia wniosku o otwarcie rachunku maklerskiego.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w Punktach Obsługi Klienta lub za pomocą formularza kontaktowego.

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. Zasady promocji "Czekając na obligacje" znajdują się w Regulaminach dla obecnych i nowych klientów, które dostępne są na: www.noblesecurities.pl. Parametry aktualnie oferowanych obligacji korporacyjnych mogą podlegać zmianom, a warunki emisji określające m.in. prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy mogą znacznie się od siebie różnić. Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi i nie pełnią funkcji depozytu bankowego czy też lokaty bankowej, a wierzytelności inwestorów wynikające z obligacji nie są objęte ochroną w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w obligacje korporacyjne dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | Rachunek maklerski | Dokumenty | Regulaminy. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.