Drugi raz z rzędu dom maklerski Noble Securities S.A. został nagrodzony za największą aktywność animatora na rynku kontraktów terminowych. 

W dniu 22 marca 2017 r. na warszawskiej giełdzie odbyła się uroczysta gala podsumowująca zeszły rok giełdowy, podczas której Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Grupa Kapitałowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wręczyły nagrody za osiągnięcia w 2016 roku.

Dominik Ucieklak, Prezes Zarządu Noble Securities S.A. odebrał z rąk Członka Rady Nadzorczej GPW – Pana Marka Słomskiego, nagrodę w kategorii „Najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2016 roku”. „Jest nam niezmiernie miło, że drugi rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni, a praca naszego zespołu animatorów na rynku instrumentów pochodnych została doceniona. Wyróżnienie cieszy jeszcze bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę jak trudny, pod względem obrotów, był rok 2016, a szczególnie jego pierwsze półrocze" - mówi Dominik Ucieklak, Prezes Zarządu Noble Securities S.A.

Dom maklerski Noble Securities S.A. od ponad 6 lat pełni rolę animatora rynku instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym jest indeks giełdowy. W ramach swoich usług oferuje również spółkom wykonywanie czynności animatora akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect. Współpraca ta pozwala firmom w znaczny sposób zwiększyć płynność papierów wartościowych, co wpływa na dobre postrzeganie spółek przez inwestorów.

Warto wspomnieć, że w swojej ofercie dom maklerski Noble Securities S.A. posiada również usługę animatora dla obligacji oraz produktów strukturyzowanych.