Od 15 marca do 30 kwietnia 2017 r. zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnej promocji, którą przygotowaliśmy z myślą o nowych i dotychczasowych Klientach. W ramach promocji oprocentowane zostaną środki pieniężne znajdujące się na rachunku maklerskim. Oprocentowanie, które wynosi 1,7% w skali roku, naliczane jest każdego dnia od momentu przystąpienia do promocji i posiadania 10 000 zł, do dnia zakupu obligacji, jednak nie później, niż do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, kiedy do promocji przystąpiono. Oprocentowaniu podlegają tylko te środki, za które faktycznie, w trakcie trwania danej promocji, zostały nabyte obligacje.

Warunkiem przystąpienia do promocji jest posiadanie rachunku maklerskiego w Noble Securities S.A.
Rachunek założyć można:
• osobiście w jednym z 18 Punktów Obsługi Klienta – lista oddziałów,
• przez Internet – załóż rachunek maklerski. 

Dodatkowo, aby skorzystać z promocji, należy:
• posiadać środki pieniężne na rachunku maklerskim objętym promocją, w kwocie minimalnej 10 000 zł,
• złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie przystąpienia do promocji  u doradcy Noble Securities S.A., które stanowi załącznik do Regulaminu,
• dokonać zapisu na obligacje lub złożyć zlecenie nabycia obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem Noble Securities S.A.

Otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego w Noble Securities S.A. jest bezpłatne. Oferujemy dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych oraz atrakcyjne warunki inwestowania. Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Noble Securities S.A., zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, dostępnej na stronie https://noblesecurities.pl/dom-maklerski/rachunek-maklerski, a następnie złożenia wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego.
Załóż rachunek

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w Punktach Obsługi Klienta lub za pomocą formularza kontaktowego.

 

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny Noble Securities S.A. ("NS") i jest kierowane jest do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady promocji znajdują się w Regulaminie "Czekając na obligacje" dostępnym na: www.noblesecurities.pl. Parametry aktualnie oferowanych obligacji korporacyjnych mogą podlegać zmianom, a warunki emisji określające m.in. prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy mogą znacznie się od siebie różnić. Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi i nie pełnią funkcji depozytu bankowego czy też lokaty bankowej, a wierzytelności inwestorów wynikające z obligacji nie są objęte ochroną w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w obligacje korporacyjne dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | Rachunek maklerski | Dokumenty | Regulaminy. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.