Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe w ramach Letniej Szkoły Giełdowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przy współpracy z naszym domem maklerskim. 14 września o godz. 14:00, Tomasz Krzyk – Dyrektor Biura Analiz Papierów Dłużnych w  Noble Securities S.A. poprowadzi webinarium:

"Zaawansowane aspekty inwestowania w obligacje"

Plan szkolenia: 

  • Analiza warunków emisji obligacji korporacyjnych - wybrane aspekty (kowenanty, opcje wykupu zawarte w warunkach emisji, zabezpieczenia).
  • Podstawy analizy kredytowej spółek na przykładach najbardziej popularnych branż na GPW Catalyst.
  • Sygnały ostrzegawcze pogarszającej się sytuacji kredytowej emitentów obligacji - studia przypadków spółek, które nie spłaciły zobowiązań z tytułu obligacji. Czy można było to odpowiednio wcześnie przewidzieć?

Zapisz się
Przejdź do strony głównej NS