Dom maklerski Noble Securities S.A. otrzymał nagrodę warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych za „Najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2015 roku”.  

12 maja br. podczas uroczystości wręczania nagród GPW, Bond Spot oraz KDPW za 2015 rok, Dominik Ucieklak, Prezes Zarządu Noble Securities S.A. odebrał z rąk Prezes Zarządu GPW – Pani Małgorzaty Zalewskiej, nagrodę za „Najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2015 roku”.

„Bardzo się cieszymy z otrzymanego wyróżnienia. Noble Securities od wielu lat jest bardzo aktywny w obszarze animacji szczególnie w zakresie rynku instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych na indeks WIG20, jak również akcji i obligacji.”- mówi Dominik Ucieklak, Prezes Zarządu Noble Securities S.A.

„Warto przypominać o istotnej, nie do przecenienia roli animatorów rynku. Poza podstawową płaszczyzną korzyści z ich działalności jaką jest wspieranie płynności przez aktywne wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, aktywność animatorów ma również inne zalety. Dużym plusem ich działań jest zmniejszanie spreadów, co wpływa na redukcję kosztów po stronie klientów.” – dodaje Włodzimierz Nowak, Dyrektor Departamentu Inwestycji Własnych w Noble Securities S.A.

Dom maklerski Noble Securities S.A. pełni rolę animatora rynku indeksowanych kontraktów terminowych od ponad 5 lat. W ramach swoich usług oferuje również spółkom wykonywanie czynności animatora akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect. Współpraca ta pozwala firmom w znaczny sposób zwiększyć płynność papierów wartościowych, co wpływa na dobre postrzeganie Spółek przez inwestorów.

W swojej ofercie dom maklerski Noble Securities S.A. posiada również usługę animatora dla obligacji oraz produktów strukturyzowanych.