Noble Securities S.A. udostępnia swoim Klientom możliwość otwierania rachunków INTRADAY. Rachunki te dają możliwość zawierania transakcji na kontraktach terminowych na WIG20 z wykorzystaniem, niższego niż standardowy, depozytu zabezpieczającego. Obniżony depozyt dotyczy wyłącznie pozycji otwieranych i zamykanych tego samego dnia.

Na rachunku INTRADAY:
- obowiązuje niższy depozyt,
- istnieje możliwość zawierania  transakcji jedynie na kontraktach terminowych na WIG20,
- konieczne jest zamknięcie wszystkich pozycji do końca sesji giełdowej, na której zostały otwarte.

Aby założyć rachunek INTRADAY należy:
- złożyć wniosek o otwarcie nowego portfela,
- podpisać aneks INTRADAY.

W przypadku pozostawienia otwartych pozycji na rachunku INTRADAY na koniec dnia:
- Klient będzie zobowiązany do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego,
- Noble Securities S.A. zablokuje możliwość składania zleceń z depozytem INTRADAY na okres 2 tygodni,
- na dedykowanym rachunku INTRADAY, Klient będzie mógł złożyć jedynie zlecenie zamykające pozostawione pozycje.