Uprzejmie informujemy, iż od dnia 09.10.2013 roku ulega zmianie adres siedziby Centrali Noble Securities S.A. w Warszawie z dotychczasowego na: 

ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa
Budynek Wola Center klatka A, 7 piętro.

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, adres do fakturowania oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki po tym dniu prosimy kierować na nasz nowy adres.