Raporty analityczne spółki Bioton S.A. tworzone są na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.  

2019-07-26 Raport analityczny