Raporty analityczne spółki TIM S.A. tworzone są na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.  

2019-06-17 Raport analityczny