Noble Securities wprowadził do swojej oferty rachunek Intraday, dzięki któremu klienci brokera mogą korzystać z niższego niż standardowy depozytu zabezpieczającego na kontrakty terminowe na WIG20. Jak sama nazwa rachunku wskazuje, preferencyjna stawka depozytu zabezpieczającego dotyczy transakcji daytradingowych czyli takich kiedy klient w trakcie tej samej sesji giełdowej otwiera i zamyka pozycje.

 - Rachunek Intraday jest ukłonem w stronę aktywnych klientów na rynku kontraktów terminowych na WIG20, dzięki czemu mogą oni kontynuować obraną strategię inwestycyjną na znacznie atrakcyjniejszych niż standardowe warunkach finansowych. Jest to szczególnie interesująca oferta dla inwestorów, którzy po zmianie mnożnika na kontrakty terminowe na WIG20 z 10 zł na 20 zł musieli ograniczyć swoją aktywność na tym rynku lub szukali alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych. Obniżony depozyt zabezpieczający na kontrakty terminowe na WIG20 na rachunku Intraday rekompensuje wzrost depozytu zabezpieczającego związany ze zmianą wysokości mnożnika i tym samym sprawia, że inwestowanie na tym rynku wymaga zaangażowania mniejszego kapitału – mówi Konrad Brzozowski Dyrektor Biura Operacji Brokerskich w Noble Securities.

Inwestor zainteresowany skorzystaniem z oferty rachunku Intraday musi podpisać z domem maklerskim Aneks Intraday do umowy o świadczenie usług maklerskich oraz otworzyć nowy portfel.

Noble Securities w trosce o to aby inwestorzy dotrzymywali warunków rachunku Intraday i mogli korzystać z niższego depozytu zabezpieczającego, wprowadził przypomnienie w formie sms, który sygnalizuje konieczność zamknięcia przed zakończeniem sesji na GPW uprzednio otwartych tego samego dnia pozycji.