W dniu dzisiejszym działalność rozpoczął rynek gazu, organizowany przez Towarową Giełdę Energii. Dzisiaj również została zawarta pierwsza transakcja błękitnym paliwem, w której Noble Securities miał zaszczyt pośredniczyć.

Rynek gazu to kolejna platforma prowadzona przez TGE, umożliwiająca handel dedykowanym towarem giełdowym. Odmiennie niż w przypadku pozostałych rynków tego organizatora, obrót gazem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich. Noble Securities jest jednym z trzech brokerów, dopuszczonych do obrotu błękitnym paliwem. To właśnie przy udziale NS dokonano pierwszej transakcji w ramach kontraktów typu Base z fizyczną dostawą w 2013 r. na Rynku Terminowym Towarowym (RTTg). – Jest nam bardzo miło, że wzięliśmy udział w historycznym wydarzeniu jakim było zawarcie pierwszej transakcji na Giełdzie Gazu. W naszej ocenie perspektywy tego rynku są bardzo obiecujące i liczymy, że wkrótce wszyscy, w tym ostateczni odbiorcy gazu, odczują efekty uruchomienia tego rynku – mówi Iwona Ustach Wiceprezes Zarządu Noble Securities. – Nasz dom maklerski bierze aktywny udział w pośredniczeniu towarami giełdowymi na wszystkich rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii. Mieliśmy zaszczyt być stroną pierwszej transakcji na rynku praw majątkowych w 2005 roku, a w 2010 roku zapoczątkowaliśmy obrót na rynku energii elektrycznej z fizyczną dostawą – dodaje Iwona Ustach.

Noble Securities, jako aktywny uczestnik rynków organizowanych przez Towarową Giełdę Energii, oferuje klientom pośredniczenie w obrocie kolorowymi certyfikatami, energią elektryczną z fizyczną dostawą, a od dzisiaj również błękitnym paliwem. Działalność NS już wielokrotnie zyskiwała uznanie TGE, czego wyrazem są liczne nagrody: tytuł „Maklera Roku” w latach 2009-2011 oraz nagroda „Platynowego Megawata” za lata 2010 i 2011.