26 czerwca 2023 roku w trakcie XV Forum Obrotu w Ostródzie, odbył się 13. finał Podsumowania Roku Giełdowego.

Podczas uroczystej gali Towarowa Giełda Energii i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wyłoniły laureatów, wręczając 17 statuetek. Wśród wyróżnionych były podmioty i maklerzy najbardziej aktywni na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych.

Noble Securities, po raz kolejny, otrzymał aż 3 statuetki, odbierając wyróżnienie w kategoriach:

  • Za największy wolumen transakcji na rynkach TGE w zakresie działalności na rzecz klientów w roku 2022
  • Za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w roku 2022
  • Za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2022

 

„Patrząc na miniony rok, możemy śmiało stwierdzić, że był on trudny nie tylko dla rynków energii,  ale też pod kątem społeczno-politycznym.  Tym bardziej cieszy mnie tegoroczne wyróżnienie. Nasza aktywność jest odpowiedzią na potrzeby Klientów i całego rynku” podkreśla Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.  „Po raz kolejny obieramy nagrodę z wielką radością. Potwierdza ona, że zmierzamy w dobrym kierunku, dbając o jakość naszych usług. Nie byłoby to możliwe bez fantastycznego Zespołu, dziękuję wszystkim Pracownikom, to nasz wspólny sukces.”dodaje wiceprezes Iwona Ustach.

 

Forum Obrotu od 15 lat służy uczestnikom rynków TGE za przestrzeń do wymiany doświadczeń. Jest również okazję do dyskusji oraz wszelkiego rodzaju rozmów z ekspertami na tematy związane rozwojem rynku energii na warszawskim parkiecie.

 


Dom maklerski Noble Securities od 1994 roku jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego z ofertą skierowaną zarówno do detalicznych, jak i profesjonalnych Klientów. Z sukcesem realizuje projekty publicznych i prywatnych emisji obligacji. Jest jednym z niekwestionowanych liderów na rynku praw majątkowych, za co wielokrotnie został nagrodzony statuetką Platynowego Megawata przyznawaną przez Towarową Giełdę Energii.

Dom maklerski Noble Securities S.A. wspiera swoich Klientów detalicznych oferując im szeroki wachlarz usług w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków maklerskich, rachunków IKE i IKZE, a także Doradztwa Inwestycyjnego.