• Noble Securities S.A. nagrodzony Platynowym Megawatem za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w roku 2020
  • Maklerzy Noble Securities S.A. nagrodzeni w kategorii Makler Roku 2020:
    • Krzysztof Sobiech za największą aktywność w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w roku 2020,
    • Karol Kosiarski za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2020.

Dom maklerski Noble Securities S.A., został nagrodzony statuetką Platynowego Megawata za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w roku 2020.

W imieniu spółki statuetkę odebrała Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

"Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i jesteśmy dumni, że nasza, ponad 15 letnia obecność na Rynku Praw Majątkowych, jest co roku  nagradzana. Dzieje się to dzięki naszym Klientom, ale też dzięki naszemu zespołowi, który nieustannie dba o jakość naszych usług i dostosowanie do oczekiwań Klientów" - powiedziała Iwona Ustach

Profesjonalizm i zaangażowanie Noble Securities S.A. potwierdza również nagroda Platynowego Megawata w kategorii Makler Roku 2020 dla Krzysztofa Sobiecha za największą aktywność w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w roku 2020 oraz dla Karola Kosiarskiego za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2020.

Noble Securities S.A. jako pierwszy podmiot maklerski w 2005 roku został dopuszczony do działania na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Od tego czasu usługi oferowane Klientom są nieustannie poszerzane i rozwijane, w oparciu o wysoko wykwalifikowany zespół maklerów giełd towarowych oraz udostępnianą Klientom wyspecjalizowaną platformę transakcyjną NSenergy.

Statuetka Platynowego Megawata przyznawana jest rokrocznie przez Towarową Giełdę Energii S.A. najaktywniejszym spółkom i maklerom działającym na hurtowych rynkach energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych i towarów rolno-spożywczych.

Wręczenie nagród Platynowego Megawata odbyło się w dniu 1 września 2021 r. podczas XIII Forum Obrotu i uroczystego Podsumowania Roku Giełdowego 2020.


Dom maklerski Noble Securities od 1994 roku jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego z ofertą skierowaną zarówno do detalicznych, jak i profesjonalnych Klientów. Z sukcesem realizuje projekty publicznych i prywatnych emisji obligacji. Jest jednym z niekwestionowanych liderów na rynku praw majątkowych, za co wielokrotnie został nagrodzony statuetką Platynowego Megawata przyznawaną przez Towarową Giełdę Energii.

Dom maklerski Noble Securities S.A. wspiera swoich Klientów detalicznych oferując im szeroki wachlarz usług w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków maklerskich, rachunków IKE i IKZE, a także Doradztwa Inwestycyjnego.