Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to, oprócz emerytury wypłacanej z ZUS oraz OFE, dodatkowa metoda zabezpieczenia emerytalnego. IKE oraz IKZE są rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na przykład na rachunku papierów wartościowych.


Rachunki IKE i IKZE w NS - Pobierz materiał


 


 
Inwestując poprzez rachunki IKE / IKZE możesz samodzielnie dobierać instrumenty finansowe i decydować o swoim portfelu. Możesz również skorzystać ze wsparcia dzięki usłudze doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities.
Więcej informacji na temat usługi doradztwa inwestycyjnego znajdziesz >>>tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej o rachunkach IKE i IKZE, napisz do nas:

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady korzystania z Rachunku IKE lub Rachunku IKZE znajdują się w Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich lub Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich, Regulaminie prowadzenia przez Noble Securities S.A. Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (Regulamin IKE/IKZE"), a także Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych (Regulamin”), które dostępne są na: www.noblesecurities.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w Regulaminie i Regulaminie IKE/IKZE zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | IKE i IKZE |. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.