Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 13 styczeń 2020
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute grudzień 0,3% m/m 0,0% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad -1,2% m/m -0,1% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -5,26 mld GBP -11,7 mld GBP -10,94 mld GBP -14,49 mld GBP
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego listopad 1457 mln EUR 500 mln EUR 573 mln EUR 529 mln EUR
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny grudzień -13,3 mld USD 5 mld USD -209 mld USD
Wtorek, 14 styczeń 2020
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. listopad 1436,8 mld JPY 1425 mld JPY 1816,8 mld JPY
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 0,2% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
Środa, 15 styczeń 2020
01:30 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. grudzień 1,6% r/r 1,6% r/r 1,2% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC grudzień 74,9 74,5
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. grudzień 3,4% r/r 3,4% r/r 2,6% r/r
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Szacunki rocznej dynamiki PKB 2019 0,6% r/r 0,6% r/r 1,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 1,4% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 1,3% r/r 1,5% r/r 1,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI grudzień 0,9% r/r 1,0% r/r 1,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI grudzień 0,9% r/r 0,9% r/r 0,5% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. listopad 0,2% m/m 0,4% m/m -0,9% m/m -0,5% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. listopad 19,2 mld EUR 22,3 mld EUR 24,5 mld EUR
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI grudzień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI grudzień 0,1% m/m 0,2% m/m -0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State styczeń 4,8 3,5 3,5
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 8,17 mln brk 0,65 mln brk 5,33 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2,55 mln brk -0,75 mln brk 1,16 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 6,68 mln brk 4,0 mln brk 9,14 mln brk
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga styczeń
Czwartek, 16 styczeń 2020
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia listopad 18% m/m 3,2% m/m -6,0% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. grudzień 1,5% r/r 1,5% r/r 1,1% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. grudzień 1,5% r/r 1,5% r/r 1,2% r/r
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB grudzień
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych grudzień 2,8% r/r 2,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych grudzień 3,6% r/r 2,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta grudzień 2,5% r/r 2,1% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii grudzień 3,1% r/r 3,2% r/r 2,6% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu grudzień -0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów grudzień 0,7% m/m 0,5% m/m 0,0% m/m 0,1% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu grudzień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 204 tys. 216 tys. 214 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii styczeń 17,0 3,8 2,4 0,3
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów listopad -0,2% m/m -0,1% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB styczeń 75 75 76
19:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych listopad 22,9 mld USD 34,5 mld USD 31,5 mld USD 32,5 mld USD
Piątek, 17 styczeń 2020
08:30 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu grudzień -1,7% r/r -2,5% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. listopad 33,9 mld EUR 34,3 mld EUR 32,43 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień -0,6% m/m 0,6% m/m -0,8% m/m -0,6% m/m
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP grudzień 1,3% r/r 1,3% r/r 1,0% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP grudzień 1,3% r/r 1,3% r/r 1,3% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów grudzień 1416 tys. 1465 tys. 1474 tys. 1482 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów grudzień 1608 tys. 1378 tys. 1375 tys. 1365 tys.
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa grudzień -0,3% m/m -0,1% m/m 0,8% m/m 1,1% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych grudzień 77,0% 77,1% 77,4% 77,3%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. styczeń 99,1 99,3 88,9