Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Wtorek, 13 listopad 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. październik 2,4% r/r 2,4% r/r 2,2% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. październik 2,5% r/r 2,5% r/r 2,3% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Raport o inflacji
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu październik 2,3% r/r 2,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 4,1% 4,0% 4,0%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych październik 20,2 tys. 4,3 tys. 23,2 tys. 18,5 tys.
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW listopad -24,1 -25 -24,7
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego wrzesień -547 mln EUR -190 mln EUR -582 mln EUR -549 mln EUR
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny październik -100,5 mld USD -98 mld USD 119,1 mld USD
Środa, 14 listopad 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. -0,3% k/k -0,3% k/k 0,8% k/k 0,7% k/k
05:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. wrzesień -0,4% m/m -1,1% m/m 0,2% m/m
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. -0,2% k/k -0,1% k/k 0,5% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. październik 2,5% r/r 2,5% r/r 2,5% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC październik 81,3 81,8 82
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. październik 1,8% r/r 1,7% r/r 1,9% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - wst. III kw. 5,1% r/r 4,7% r/r 5,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI październik 3,3% r/r 3,1% r/r 3,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 2,4% r/r 2,5% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI październik 2,4% r/r 2,4% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI październik 1,9% r/r 2% r/r 1,9% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień -0,3% m/m -0,4% m/m 1% m/m
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. III kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,4% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI październik 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 0,3% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
Czwartek, 15 listopad 2018
00:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia październik 5% 5,1% 5%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik -0,5% m/m 0,2% m/m -0,4% m/m -0,8% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień 13,4 mld EUR 16,7 mld EUR 16,6 mld EUR
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii październik 0,9% r/r 0,9% r/r 0,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych październik 1,8% r/r 1,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta październik 1,7% r/r 1,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych październik 1,4% r/r 1,4% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów październik 0,7% m/m 0,5% m/m -0,1% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu październik 0,5% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu październik 0,4% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 0,8% m/m 0,5% m/m -0,1% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State listopad 23,3 20 21,1
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 216 tys. 215 tys. 214 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii listopad 12,9 20,2 22,2
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów wrzesień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,6 mln brk -1,6 mln brk -3,5 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,4 mln brk -1,4 mln brk 1,85 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 10,3 mln brk 3 mln brk 5,8 mln brk
17:30 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Piątek, 16 listopad 2018
09:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP październik 1,1% r/r 1,1% r/r 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP październik 2,2% r/r 2,2% r/r 2,1% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana wrzesień 0,2% m/m 0,4% m/m -0,5% m/m -0,4% m/m
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa październik 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych październik 78,4% 78,2% 78,5% 78,1%
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych wrzesień 30,8 mld USD 46 mld USD 131,7 mld USD 131,8 mld USD