Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 5 listopad 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ wrzesień
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute październik 0,1% m/m 0,3% m/m
02:00 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług październik 52,2 53,3 53,9
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług październik 60,3 59,3 61,6
Wtorek, 6 listopad 2018
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych wrzesień -1,6% r/r 1,6% r/r 2,8% r/r
04:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych listopad 1,50% 1,50% 1,50%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. wrzesień 0,3% m/m -0,6% m/m 2,5% m/m 2% m/m
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. październik 55,3 55,6 54,8
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. październik 54,7 53,6 55,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. październik 53,7 53,3 54,7
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 4,5% r/r 4,2% r/r 4,3% r/r 4,2% r/r
Środa, 7 listopad 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień 0,2% m/m 0,1% m/m 0,1% m/m -0,3% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień 0,0% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m -0,2% m/m
14:00 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna listopad 1,50% 1,50% 1,50%
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. październik 61,8 50,9 50,4
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP listopad
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 5,8 mln brk 2,4 mln brk 3,2 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,85 mln brk -2,6 mln brk -3,2 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,5 mln brk -2,8 mln brk -4,05 mln brk
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki wrzesień 10,9 mld USD 16,5 mld USD 22,9 mld USD 20,1 mld USD
Czwartek, 8 listopad 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia wrzesień -18,3% m/m -10% m/m 6,8% m/m
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. wrzesień 1821,6 mld JPY 1773 mld JPY 1838,4 mld JPY
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. październik 2,5% 2,5% 2,5%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień 17,6 mld EUR 18 mld EUR 18,2 mld EUR 18,3 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień -5,66 mld EUR -6,2 mld EUR -5,7 mld EUR -5,6 mld EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 214 tys. 215 tys. 215 tys. 214 tys.
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych listopad 2,00-2,25% 2,00-2,25% 2,00-2,25%
Piątek, 9 listopad 2018
01:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny wrzesień -1% m/m -2,2% m/m -2,1% m/m
01:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej IV kw.
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień -1,8% m/m -0,3% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień 0,0% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m 0,2% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,4% k/k
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -9,73 mld GBP -11,25 mld GBP -11,72 mld GBP -11,2 mld GBP
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI październik 0,6% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI październik 0,5% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników wrzesień 0,4% m/m 0,3% m/m 1% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. listopad 98,3 98 98,6