Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 29 październik 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 2,1% r/r 1,6% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 wrzesień -0,3% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
13:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów wrzesień 0,2% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
13:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów wrzesień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m
Wtorek, 30 październik 2018
00:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 2,3% 2,4% 2,4%
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,4% k/k 0,5% k/k 0,2% k/k
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów wrzesień -1,7% m/m -0,4% m/m 1,1% m/m 0,8% m/m
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF październik 100,1 100,6 102,3 102,2
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC październik 165,8 166,7 166,3
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. październik 5,1% 5,1% 5,1%
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,2% k/k 0,4% k/k 0,4% k/k
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu październik 1,01 1,14 1,21
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów październik -2,7 -2,7 -2,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów październik 3 3,8 4,7
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach październik 13,6 14 14,7 14,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce październik 109,8 110 110,9
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. październik 2,5% r/r 2,4% r/r 2,3% r/r
14:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii sierpień 5,5% r/r 5,8% r/r 5,9% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. październik 2,4% r/r 2,4% r/r 2,2% r/r
15:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board październik 137,9 136 135,3 138,4
Środa, 31 październik 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. wrzesień -1,1% m/m -0,3% m/m 0,2% m/m
01:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI III kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,4% k/k
04:08 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych październik -0,1% -0,1% -0,1%
07:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ październik
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień 0,1% m/m 0,5% m/m -0,3% m/m -0,1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. październik 2,5% r/r 2,6% r/r 2,5% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC październik 73,4 73,4 73,3
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. październik 1,7% r/r 1,8% r/r 1,9% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe październik 2,2% r/r 2,2% r/r 2,1% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 8,1% 8,1% 8,1%
13:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP październik 227 tys. 189 tys. 218 tys. 230 tys.
13:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB sierpień 0,1% m/m 0,0% m/m 0,2% m/m
13:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia III kw. 0,9% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
13:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI wrzesień 6,2% r/r 5,7% r/r 5,8% r/r
14:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI październik 58,4 60 60,4
15:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -4,05 mln brk -1,8 mln brk -2,3 mln brk
15:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -3,2 mln brk -2,3 mln brk -4,8 mln brk
15:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 3,2 mln brk 3,7 mln brk 6,3 mln brk
18:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
Czwartek, 1 listopad 2018
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień 3,02 mld AUD 1,7 mld AUD 2,34 mld AUD 1,6 mld AUD
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 52,9 53,1 52,5
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 1,1% r/r 1,1% r/r 1% r/r
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu październik 57,4 58,5 59,7
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu październik 51,1 53 53,6 53,8
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa listopad 0,75% 0,75% 0,75%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji III kw.
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE listopad
13:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - wst. III kw. 2,2% k/k 2,2% k/k 3% k/k 2,9% k/k
13:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - wst. III kw. 1,2% k/k 1% k/k -1% k/k
13:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 214 tys. 213 tys. 216 tys. 215 tys.
13:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 55,7 55,9 55,6
15:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane wrzesień 0,0% m/m 0,1% m/m 0,8% m/m 0,1% m/m
15:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu październik 57,7 59 59,8
Piątek, 2 listopad 2018
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 0,2% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m
01:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI III kw. 0,8% k/k 0,2% k/k 0,3% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu wrzesień 0,4% m/m 0,6% m/m 0% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu wrzesień 4,4% r/r 4,6% r/r 4,8% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu październik 50,4 50,1 50,5
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień -1,6% m/m 0,0% m/m 0,3% m/m
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 51,2 51,2 52,5
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 52,2 52,3 53,7
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 52 52,1 53,2
13:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa październik 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia październik 3,7% 3,7% 3,7%
13:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -0,42 mld CAD 0,15 mld CAD -0,55 mld CAD 0,53 mld CAD
13:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia październik 5,8% 5,9% 5,9%
13:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia październik 11,2 tys. 10 tys. 63,3 tys.
13:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -54 mld USD -53,6 mld USD -53,3 mld USD -53,2 mld USD
13:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym październik 250 tys. 190 tys. 118 tys. 134 tys.
13:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy październik 34,5godz. 34,5godz. 34,4godz. 34,5godz.
15:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle wrzesień 0,7% m/m 0,5% m/m 2,6% m/m 2,3% m/m
15:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. wrzesień 0,0% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
15:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. wrzesień 0,7% m/m 0,8% m/m 4,6% m/m