Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 22 październik 2018
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS październik 105,6 105,4
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 wrzesień 7,9% r/r 7,5% r/r 7,5% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników sierpień -0,1% m/m 0,1% m/m 1,1% m/m 1,5% m/m
Wtorek, 23 październik 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 3,2% r/r 2,9% r/r 3,1% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 5,7% 5,8% 5,8%
17:20 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
Środa, 24 październik 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 53,1 52,6 52,5
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu październik 104 107 107
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 51,2 52,4 52,5
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. październik 55,6 54,7 54,8
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 52,3 53,4 53,7
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. październik 53,6 55,5 55,9
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 wrzesień 3,5% r/r 3,5% r/r 3,5% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. październik 53,3 54,5 54,7
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 52,1 53 53,2
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA sierpień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 55,9 55,5 55,6
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych październik 1,75% 1,75% 1,50%
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów wrzesień 553 tys. 625 tys. 585 tys. 629 tys.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 6,3 mln brk 3,55 mln brk 6,5 mln brk
16:30 Kanada średnie znaczenie Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej III kw.
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,8 mln brk -1,8 mln brk -2 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,3 mln brk -2,4 mln brk -0,8 mln brk
17:15 Kanada średnie znaczenie Konferencja prasowa Banku Kanady III kw.
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga październik
Czwartek, 25 październik 2018
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo październik 102,8 103 103,7
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa październik 0,0% 0,0% 0,0%
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP październik
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. wrzesień 0,1% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. wrzesień 0,8% m/m -1% m/m 4,6% m/m 4,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 215 tys. 214 tys. 210 tys.
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB październik
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów wrzesień 0,5% m/m -0,1% m/m -1,9% m/m -1,8% m/m
Piątek, 26 październik 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio październik 1% r/r 1% r/r 1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 3,6% r/r 3,7% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych październik 95 94 94
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - wst. III kw. 1,6% k/k 1,8% k/k 2% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - wst. III kw. 1,4% k/k 2,1% k/k 3,2% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - wst. III kw. 3,5% 3,3% 4,1%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. październik 98,6 99 100,1
16:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)