Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 8 październik 2018
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 2,5% 2,5% 2,6%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. sierpień -0,3% m/m 0,4% m/m -1,3% m/m -1,1% m/m
Wtorek, 9 październik 2018
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. sierpień 1838,4 mld JPY 1897 mld JPY 2009,7 mld JPY
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień 18,3 mld EUR 16,4 mld EUR 15,9 mld EUR 15,8 mld EUR
Środa, 10 październik 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia sierpień 6,8% m/m -4% m/m 11% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień 0,3% m/m 0,1% m/m 0,8% m/m 0,7% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień 0,2% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -11,2 mld GBP -10,9 mld GBP -10,4 mld GBP -9,9 mld GBP
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 0,2% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI wrzesień 0,2% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników sierpień 1% m/m 0,8% m/m 0,8% m/m
Czwartek, 11 październik 2018
07:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. wrzesień 2,5% r/r 2,5% r/r 2,6% r/r
11:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB wrzesień
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI wrzesień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 214 tys. 206 tys. 207 tys.
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 6 mln brk 2,65 mln brk 7,97 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,95 mln brk -0,2 mln brk -0,46 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,67 mln brk -1,9 mln brk -1,75 mln brk
Piątek, 12 październik 2018
02:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny sierpień -2,1% m/m -0,9% m/m 0 4% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. wrzesień 2,3% r/r 2,3% r/r 2% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. wrzesień 2,2% r/r 2,2% r/r 1,9% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. sierpień 1% m/m 0,4% m/m -0,7% m/m -0,8% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu wrzesień 0,5% m/m 0,2% m/m -0,4% m/m -0,6% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu wrzesień 0,0% m/m 0,2% m/m -0,2% m/m -0,1% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. październik 99 100,5 100,1