Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 1 październik 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla przemysłu III kw. 19 22 21
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla usług III kw. 22 22 24
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 52,5 52,9 52,5
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute wrzesień 0,3% m/m 0,1% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. sierpień -0,1% m/m 0,4% m/m -1,1% m/m -0,4% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC wrzesień 73,3 72,9 73
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 50,5 51,5 51,4
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. sierpień 0,3% m/m -1% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 59,7 62 64,8
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 52,5 52,5 53,5
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 53,7 53,7 55,9
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. wrzesień 1,8% r/r 1,9% r/r 2% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 53,2 53,3 54,6
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 sierpień 0,2% m/m 0,6% m/m 0,9% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 53,8 52,5 53 52,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 8,1% 8,2% 8,2%
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 55,6 55,6 54,7
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane sierpień 0,1% m/m 0,5% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu wrzesień 59,8 60,3 61,3
Wtorek, 2 październik 2018
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych październik 1,50% 1,50% 1,50%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI sierpień 4,2% r/r 3,8% r/r 4,3% r/r 4% r/r
18:45 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Środa, 3 październik 2018
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. wrzesień 54,8 54,3 55,4
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. wrzesień 55,9 56,5 55,0
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. wrzesień 54,7 54,7 54,4
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług wrzesień 53,9 54 54,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. sierpień -0,2% m/m 0,2% m/m -0,6% m/m -0,2% m/m
13:15 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna październik 1,50% 1,50% 1,50%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP wrzesień 230 tys. 185 tys. 168 tys. 163 tys.
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP październik
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług wrzesień 61,6 58 58,5
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 7,97 mln brk 1,9 mln brk 1,8 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,46 mln brk 1,3 mln brk 1,5 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,75 mln brk -1,3 mln brk -2,2 mln brk
22:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Czwartek, 4 październik 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień 1,6 mld AUD 1,4 mld AUD 1,55 mld AUD
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 207 tys. 210 tys. 215 tys. 214 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. sierpień 0,0% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle sierpień 2,3% m/m 2,1% m/m -0,5% m/m -0,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. sierpień 4,4% m/m 4,5% m/m -1,2% m/m
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. wrzesień 50,4 62,3 61,9
Piątek, 5 październik 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych sierpień 2,8% r/r -0,1% r/r 0,1% r/r
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 0,3% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. sierpień 2% m/m 0,3% m/m -0,9% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI sierpień 3,1% r/r 2,9% r/r 2,9% r/r 3% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień -5,6 mld EUR -4,5 mld EUR -3,4 mld EUR -3,5 mld EUR
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 1% r/r 1,1% r/r 1,2% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa wrzesień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wrzesień 134 tys. 180 tys. 270 tys. 201 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy wrzesień 34,5godz. 34,5godz. 34,5godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 3,7% 3,8% 3,9%
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień 0,53 mld CAD -0,5 mld CAD -0,19 mld CAD -0,11 mld CAD
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia wrzesień 63,3 tys. 25 tys. -51,6 tys.
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 5,9% 6% 6%
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -53,2 mld USD -53,1 mld USD -50 mld USD -50,1 mld USD
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki sierpień 20,1 mld USD 15 mld USD 16,6 mld USD