Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 24 wrzesień 2018
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo wrzesień 103,7 103,2 103,9 103,8
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 sierpień 7,5% r/r 7,45% r/r 7,3% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników lipiec 1,5% m/m 0,4% m/m -0,8% m/m
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Wtorek, 25 wrzesień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ lipiec
07:35 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu wrzesień 107 109 110
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 5,8% 5,9% 5,9%
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA lipiec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii lipiec 5,9% r/r 6,2% r/r 6,4% r/r 6,3% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board wrzesień 138,4 132 134,7 133,4
Środa, 26 wrzesień 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych wrzesień 94 97 96 97
14:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów sierpień 629 tys. 630 tys. 608 tys. 627 tys.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,8 mln brk -1,675 mln brk -2 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,5 mln brk 0,6 mln brk -1,7 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,2 mln brk 0,5 mln brk 0,8 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych wrzesień 2,00-2,25% 2,00-2,25% 1,75-2,00%
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
Czwartek, 27 wrzesień 2018
08:30 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 sierpień 3,5% r/r 3,9% r/r 4% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów wrzesień 4,7 5,1 5,6 5,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów wrzesień -2,9 -2,9 -1,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce wrzesień 110,9 111,2 111,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach wrzesień 14,6 14,6 14,4 14,7
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu wrzesień 1,21 1,19 1,21 1,22
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. wrzesień 2,2% r/r 2% r/r 1,9% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. wrzesień 2,3% r/r 2% r/r 2% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. sierpień 0,1% m/m 0,5% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. sierpień 4,5% m/m 2% m/m -1,2% m/m -1,7% m/m
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. II kw. 2,1% k/k 2% k/k 2,2% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. II kw. 3,3% k/k 3,2% k/k 2% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. II kw. 4,2% 4,2% 2,2%
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 214 tys. 210 tys. 2,2 tys. 201 tys.
15:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów sierpień -1,8% m/m -0,3% m/m -0,8% m/m -0,7% m/m
16:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
22:30 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Piątek, 28 wrzesień 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio wrzesień 1% r/r 0,9% r/r 0,9% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 2,4% 2,5% 2,5%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. sierpień 0,7% m/m 1,5% m/m -0,2% m/m
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 2,7% r/r 2,1% r/r 1,5% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów sierpień 0,8% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m 0,1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. wrzesień 2,5% r/r 2,6% r/r 2,6% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI sierpień 3,7% r/r 4% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF wrzesień 102,2 101 98,9 100,3
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC wrzesień 166,3 167,6 167,4
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 5,1% 5,2% 5,2%
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -20,3 mld GBP -19,4 mld GBP -15,7 mld GBP -17,7 mld GBP
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. II kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,1% k/k 0,2% k/k
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe wrzesień 2,1% r/r 2,1% r/r 2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego - kwartalne II kw. 584 mln EUR 569 mln EUR 378 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów sierpień 0,3% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów sierpień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB lipiec 0,2% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI sierpień 5,8% r/r 6,7% r/r 6,6% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI wrzesień 60,4 62,5 63,6
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. wrzesień 100,1 100,8 96,2