Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 17 wrzesień 2018
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP sierpień 1,2% r/r 1,2% r/r 1,3% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP sierpień 2% r/r 2% r/r 2,1% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State wrzesień 19 23 25,6
Wtorek, 18 wrzesień 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA wrzesień
09:15 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie sierpień 3,4% r/r 3,5% r/r 3,5% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie sierpień 6,8% r/r 7% r/r 7,2% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana lipiec 0,9% m/m 0,7% m/m 1,3% m/m 1,1% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB wrzesień 67 66 67
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych lipiec 74,8 mld USD 65,1 mld USD -36,5 mld USD
Środa, 19 wrzesień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -444,6 mld JPY -469 mld JPY -231,9 mld JPY -231,2 mld JPY
04:47 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych wrzesień -0,1% -0,1% -0,1%
08:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ wrzesień
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC wrzesień 104,7 105,1
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu sierpień 3% r/r 3% r/r 3,4% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień 5% r/r 5,2% r/r 10,3% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. lipiec 31,9 mld EUR 28,8 mld EUR 28,5 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI sierpień 2,9% r/r 2,9% r/r 3,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 2,1% r/r 1,8% r/r 1,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 2,7% r/r 2,4% r/r 2,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI sierpień 2,1% r/r 2,1% r/r 2,3% r/r 2,2% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -101,5 mld USD -103,5 mld USD -121,7 mld USD -124,1 mld USD
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów sierpień 1282 tys. 1235 tys. 1174 tys. 1168 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów sierpień 1229 tys. 1310 tys. 1303 tys. 1311 tys.
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,8 mln brk 0,2 mln brk 6,2 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,7 mln brk -0,5 mln brk 1,25 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2 mln brk -2,4 mln brk -5,3 mln brk
Czwartek, 20 wrzesień 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Biuletyn kwartalny RBA III kw.
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień 2,13 mld CHF 2,4 mld CHF 2,21 mld CHF 2,25 mld CHF
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Decyzja ws. stóp procentowych III kw. -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 0,3% m/m -0,2% m/m 0,9% m/m 0,7% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP wrzesień
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii wrzesień 22,9 17 11,9
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 201 tys. 210 tys. 204 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board sierpień 0,4% 0,5% 0,6%
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym sierpień 5,34 mln 5,35 mln 5,34 mln
Piątek, 21 wrzesień 2018
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 1,3% r/r 0,9% r/r
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 0,9% r/r 0,9% r/r 0,8% r/r
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 52,9 53,1 52,5
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,2% k/k
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 54,3 55,3 55,4
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 52,5 53,3 53,5
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 53,7 55,6 55,9
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 56,5 55,0 55,0
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 9% r/r 9% r/r 9,3% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 53,3 54,4 54,6
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 54,7 54,4 54,4
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wrzesień 105,4 109
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE III kw.
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,3% m/m 0,4% m/m -0,1% m/m -0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów lipiec 0,9% m/m 0,6% m/m 0,1% m/m -0,1% m/m
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 2,8% r/r 2,9% r/r 3% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 1,7% r/r 1,6% r/r
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 55,6 55 54,7