Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 10 wrzesień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,7% k/k 0,7% k/k -0,2% k/k
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. lipiec 2009,7 mld JPY 1850 mld JPY 1175,6 mld JPY
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec -9,9 mld GBP -11,8 mld GBP -10,7 mld GBP -11,4 mld GBP
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki lipiec 16,6 mld USD 13 mld USD 8,5 mld USD 10,2 mld USD
Wtorek, 11 wrzesień 2018
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 4,0% 4,0% 4,0%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych sierpień 8,7 tys. 10 tys. 10,2 tys. 6,2 tys.
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW wrzesień -10,6 -14 -13,7
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników lipiec 0,8% m/m 0,7% m/m 0,1% m/m
Środa, 12 wrzesień 2018
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. lipiec -0,8% m/m -0,5% m/m -0,8% m/m -0,7% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI sierpień -0,1% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI sierpień -0,1% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -5,3 mln brk -1 mln brk -4,3 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,25 mln brk 1,3 mln brk 1,85 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 6,2 mln brk 1,4 mln brk 3,12 mln brk
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga wrzesień
Czwartek, 13 wrzesień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia lipiec 11% m/m 5,7% m/m -8,8% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 5,3% 5,3% 5,3%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. sierpień 1,9% r/r 1,9% r/r 2,1% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. sierpień 2% r/r 2% r/r 2% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. sierpień 2,6% r/r 2,6% r/r 2,6% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC sierpień 82,1 82,1
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu sierpień 3,4% r/r 3,4% r/r 3,6% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. sierpień 2% r/r 2% r/r 2% r/r
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa wrzesień 0,75% 0,75% 0,75%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE wrzesień
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa wrzesień 0,0% 0,0% 0,0%
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego lipiec -809 mln EUR -596 mln EUR -240 mln EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 0,2% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 204 tys. 210 tys. 205 tys. 203 tys.
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB wrzesień
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny sierpień -214,1 mld USD -185 mld USD -76,9 mld USD
Piątek, 14 wrzesień 2018
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. lipiec -0,2% m/m -0,1% m/m -1,8% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. lipiec 12,8 mld EUR 16,5 mld EUR 16,7 mld EUR
12:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii sierpień 0,9% r/r 0,8% r/r 0,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych sierpień 1,3% r/r 1,1% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych sierpień 2,2% r/r 2,1% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta sierpień 1,7% r/r 1,6% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów sierpień 0,3% m/m 0,5% m/m 0,9% m/m 0,6% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu sierpień -0,6% m/m -0,2% m/m -0,1% m/m 0,0% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu sierpień -0,1% m/m 0,0% m/m -0,5% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 0,1% m/m 0,4% m/m 0,7% m/m 0,5% m/m
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych sierpień 78,1% 78,2% 77,9% 78,1%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów lipiec 0,6% m/m 0,5% m/m 0,1% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. wrzesień 100,8 96,6 96,2