Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 3 wrzesień 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 52,5 52,5 52,3
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute sierpień 0,1% m/m 0,1% m/m
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,0% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów II kw. 0,6% k/k 0,3% k/k 0,8% k/k 0,7% k/k
07:40 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu sierpień 51,4 53 52,9
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. lipiec -1% m/m 0,5% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu sierpień 64,8 60,8 61,9
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 53,5 53,7 53,3
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 55,9 56,1 56,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 54,6 54,6 55,1
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu sierpień 52,8 53,8 53,8 54
Wtorek, 4 wrzesień 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -13,5 mld AUD -11,5 mld AUD -11,7 mld AUD -10,5 mld AUD
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych wrzesień 1,50% 1,50% 1,50%
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 1,2% r/r 1,2% r/r 1,2% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI lipiec 4% r/r 3,9% r/r 3,6% r/r
11:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
14:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 54,7 54,5 55,3
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane lipiec 0,1% m/m 0,5% m/m -0,8% m/m -1,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu sierpień 61,3 57,7 58,1
Środa, 5 wrzesień 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie PKB s.a. II kw. 0,9% k/k 0,7% k/k 1,1% k/k 1% k/k
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. sierpień 55,4 55,7 54,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. sierpień 55,0 55,2 54,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. sierpień 54,4 54,4 54,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług sierpień 54,3 53,9 53,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. lipiec -0,2% m/m -0,2% m/m 0,3% m/m
13:05 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna wrzesień 1,50% 1,50% 1,50%
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec -0,11 mld CAD -1,2 mld CAD -0,74 mld CAD -0,63 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec -50,1 mld USD -47,6 mld USD -45,7 mld USD -46,3 mld USD
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP wrzesień
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych wrzesień 1,50% 1,50% 1,50%
Czwartek, 6 wrzesień 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec 1,55 mld AUD 1,4 mld AUD 1,94 mld AUD 1,87 mld AUD
07:45 Szwajcaria wysokie znaczenie PKB s.a. II kw. 0,7% k/k 0,5% k/k 1% k/k 0,6% k/k
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. lipiec -0,9% m/m 1,8% m/m -3,9% m/m -4% m/m
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP sierpień 163 tys. 190 tys. 217 tys. 219 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - fin. II kw. 2,9% k/k 3% k/k 0,3% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - fin. II kw. -1% k/k -0,9% k/k 3,4% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 203 tys. 214 tys. 213 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. lipiec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle lipiec -0,8% m/m -0,7% m/m 0,6% m/m 0,7% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. lipiec -1,7% m/m -1,7% m/m 0,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług sierpień 58,5 56,8 55,7
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -4,3 mln brk -1,9 mln brk -2,57 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,85 mln brk -1,5 mln brk -1,55 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3,12 mln brk 0,5 mln brk -0,8 mln brk
Piątek, 7 wrzesień 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych lipiec 0,1% r/r -0,9% r/r -1,2% r/r
03:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny lipiec 0 4% m/m 0,0% m/m -1,1% m/m
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. sierpień 2,6% 2,6%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. lipiec -1,1% m/m 0,2% m/m -0,7% m/m -0,9% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. lipiec 15,8 mld EUR 19 mld EUR 19,3 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec 0,7% m/m 0,2% m/m 0,7% m/m 0,6% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. lipiec -3,5 mld EUR -5,7 mld EUR -6,1 mld EUR -6,25 mld EUR
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,4% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa sierpień 0,4% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy sierpień 34,5godz. 34,5godz. 34,5godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 3,9% 3,8% 3,9%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia sierpień -51,6 tys. 5 tys. 54,1 tys.
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 6% 5,9% 5,8%
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym sierpień 201 tys. 190 tys. 147 tys. 157 tys.
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. sierpień 61,9 61,4 61,8