Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 27 sierpień 2018
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo sierpień 103,8 101,9 101,7
Wtorek, 28 sierpień 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych sierpień 97 97 97
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 lipiec 4% r/r 4,3% r/r 4,4% r/r
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii czerwiec 6,3% r/r 6,5% r/r 6,5% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board sierpień 133,4 126,5 127,9 127,4
Środa, 29 sierpień 2018
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów lipiec 0,1% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - rew. II kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,2% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - rew. II kw. 2% k/k 2% k/k 2,2% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - rew. II kw. 3,2% k/k 3% k/k 2% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -15,9 mld CAD -15,3 mld CAD -17,5 mld CAD -19,5 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - rew. II kw. 4,2% 4% 2,2%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów lipiec -0,7% m/m 0,4% m/m 1% m/m 0,9% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,8 mln brk 1,35 mln brk 1,85 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,55 mln brk 0,4 mln brk 1,2 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2,57 mln brk -0,5 mln brk -5,8 mln brk
Czwartek, 30 sierpień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 1,5% r/r 1,2% r/r 1,7% r/r 1,8% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu lipiec -0,2% m/m 0,0% m/m 0,5% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu lipiec 5% r/r 5,2% r/r 4,8% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF sierpień 100,3 101,1 101,7 101,1
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC sierpień 167,4 167,7 167,4
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. sierpień 5,2% 5,2% 5,2%
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 lipiec 0,9% m/m 0,2% m/m -0,3% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce sierpień 111,6 112 112,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach sierpień 14,7 15 15,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu sierpień 1,22 1,26 1,3 1,29
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów sierpień 5,5 5,5 5,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów sierpień -1,9 -1,9 -0,6
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. sierpień 1,9% r/r 2% r/r 2,1% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. sierpień 2% r/r 2% r/r 2% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB czerwiec 0,0% m/m 0,1% m/m 0,5% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów lipiec 0,3% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów lipiec 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie PKB II kw. 0,7% k/k 0,4% k/k 0,3% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 213 tys. 214 tys. 210 tys.
Piątek, 31 sierpień 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio sierpień 0,9% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 2,5% 2,4% 2,4%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. lipiec -0,1% m/m 0,2% m/m -1,8% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. lipiec -0,4% m/m 0,0% m/m 0,9% m/m 1,2% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI lipiec 4% r/r 3,4% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. sierpień 2,6% r/r 2,5% r/r 2,6% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC sierpień 73 72,2 71,2
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. sierpień 2% r/r 2% r/r 2% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - fin. II kw. 5,1% r/r 5,1% r/r 5,2% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe sierpień 2% r/r 2,1% r/r 2,1% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 8,2% 8,2% 8,2% 8,3%
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI lipiec 6,6% r/r 5,3% r/r 5,1% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI sierpień 63,6 63 65,5
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. sierpień 96,2 95,3 97,9